Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατατάξη: Τι γίνεται με όσους είναι ανυπότακτοι

23.10.2017 | 12:12
Ανυπότακτοι, σύμφωνα με το Νόμο περί Στρατολογίας των Ελλήνων, κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης, χωρίς να υπάρχει νόμιμος λόγος παραμονής τους εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων (αναβολή ή απαλλαγή).

Η ανυποταξία διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις διαβάζουμε στο stratologia.gr .

α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου )έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.

β. Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Με τη σύλληψη για την ανυποταξία.

δ. Με την παρουσίαση του ανυπότακτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για την διακοπή της ανυποταξίας του.

ε. Με την κρίση του ανυπότακτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακαταλλήλου για στράτευση (Ι/5) ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.

στ. Με την έναρξη της κράτησης του ανυπότακτου σε φυλακές ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή ή με την ένταξή του σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή με την κατάταξή του σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η ποινική δίωξη όσων από τους παραπάνω έχουν ενταχθεί σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ή έχουν καταταγεί σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής τους. 

Συνέπειες ανυποταξίας 

Η Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) κατά την κήρυξη της ανυποταξίας υποβάλλει προς το αρμόδιο Στρατοδικείο σχετική μήνυση, προκειμένου να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, σύμφωνα με το www.stratologia.gr. Παράλληλα επιβάλλονται ως διοικητικές κυρώσεις χρηματικό πρόστιμο έξι (6.000) χιλιάδων ευρώ, καθώς και όσες προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Στρατολογικό Νόμο (άρθρα 53 και 54 του Ν. 3421/2005, ΦΕΚ 302 τ. Α΄).

Η απόφαση επιβολής του προστίμου αποστέλλεται από την ΣΥ στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου το ποσό να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί ως οφειλή του υπόχρεου, χωρίς την δυνατότητα

επαναπροσαρμογής ή μη καταβολής του. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αίρει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις της ανυποταξίας.

Οι διοικητικές κυρώσεις, πλην του χρηματικού προστίμου, αίρονται σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής από την κατηγορία της ανυποταξίας.

Νέες στρατολογικές ρυθμίσεις για ανυποταξία(;)

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ωστόσο ότι υπάρχουν νέες ρυθμίσεις για στρατολογικές ρυθμίσεις τις οποίες εισάγει απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσα . Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων και τους ανυπότακτους, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr.

Σύμφωνα με τις νέες αυτές ρυθμίσεις όπως διαβάζουμε ΕΔΩ, οι ανυπότακτοι καλούνται για κατάταξη με κάθε ΕΣΣΟ μετά την κήρυξή τους ως ανυποτάκτων. Κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, τους αποστέλλεται, κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, το λεγόμενο σημείωμα Κατάταξης ανυπότακτου.

Όταν οι ίδιοι ζητήσουν τη διακοπή της ανυποταξίας τους ή αυτή διακόπτεται για άλλο λόγο, προγραμματίζονται με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ και αν δεν καταταχθούν κηρύσσονται εκ νέου ανυπότακτοι.

Διακοπή ανυποταξίας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3δ' του άρθρου 51 του ν.3421/2005 (Α' 302), επέρχεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσίαση του ίδιου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης διακοπής ανυποταξίας. Μετά την κατάταξή τους, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωρίζουν στις οικείες δικαστικές και αστυνομικές αρχές τις μεταβολές διακοπής ανυποταξίας και κατάταξης.

Τακτοποίηση ανυποταξίας επέρχεται στις περιπτώσεις που αναδρομική ικανοποίηση αιτήματος χορήγησης οποιουδήποτε ευεργετήματος, που προβλέπεται από τη στρατολογική νομοθεσία, καθιστά νόμιμη τη μη κατάταξη για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες

Ανυπότακτοι εξωτερικού 

Αν είσαι ανυπότακτος εξωτερικού που διαμένει σε χώρα του εξωτερικού έχεις δικαίωμα χορήγησης ή θεώρησης βιβλιαρίου.   

Ακόμα όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή  στην Ελλάδα, επιτρέπεται χωρίς έλεγχο της στρατολογικής σου κατάστασης, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά ή τμηματικά κατ' έτος.

Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή σου στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής σου ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών, πασίδηλων γεγονότων που συμβαίνουν στη χώρα που διαμένεις, όπως εξεργέσεις, πόλεμοι ή θεομηνίες.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ