Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ούτε να πάνε τα παιδιά τους σχολείο μπορούν οι στρατιωτικοί! Τι ζητούν και τους το αρνούνται

27.09.2015 | 20:22
Διευκόλυνση καμία για τους στρατιωτικούς οι οποίοι για κάποιο περίεργο λόγο πρέπει να είναι διαρκώς στην “πίεση” και στην τιμωρία. Τα τελευταία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών κάθε Σεπτέμβριο θέτει το απλό πρόβλημα στην στρατιωτική και πολιτική ηγεσία:

Ένα παντρεμένο ζευγάρι στρατιωτικών πως θα πηγαίνει τα παιδιά του κάθε πρωι στο σχολείο, όταν η ώρα προσέλευσης στην εργασία τους είναι επτά το πρωί; Και ζητά το απλούστατο: για τα ζευγάρια στρατιωτικών να υπάρχει η δυνατότητα να πηγαίνουν στις υπηρεσίες τους στις οκτώ το πρωί.

Δυστυχώς κανένας από τους Αρχηγούς δεν μπόρεσε να καταλάβει το μέγεθος το προβλήματος και να δώσει την απλή λύση! Και μετά αναμένουμε να λυθούν τα πιο σύνθετα προβλήματα.

Το ΓΕΣ μάλιστα σε έγγραφη απάντησή του προς την ΕΣΠΕΑΘ,υποστηρίζει ότι η λύση που προτείνεται θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων!

Διαβάστε το έγγρφο της ΠΟΕΣ και την απάντηση του ΓΕΣ στην ΕΣΠΕΑΘ:


“… Η εργασιακή ζωή των στρατιωτικών ορίζεται και διέπεται από αυστηρά καθοριζόμενα στενά νομικά πλαίσια λειτουργίας που δεν συναντώνται σε κανέναν άλλον κλάδο εργαζομένων του ευρέως ή και του στενού δημόσιου τομέα, ακόμη και αυτών των μισθοδοτουμένων, ομοίως, από τα ειδικά μισθολόγια λειτουργών.

Ένα από τα βασικότερα και σημαντικότερα προβλήματα που μας μεταφέρουν καθημερινά οι συνάδελφοί μας, μέλη των Περιφερειακών Ενώσεων – μελών μας και ιδίως όταν και οι δύο (2) σύζυγοι είναι στρατιωτικοί ή συγκροτούν μονογονεϊκή οικογένεια, ελλείψει μάλιστα συγγενικού προσώπου, συνεπεία συχνών μετακινήσεων – μεταθέσεων, είναι η επιμέλεια του/των τέκνου/ων τους που φοιτά/ούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ειδικά κατά το ωριαίο διάστημα από την εβδόμη (7η) έως και την ογδόη (8η), περίπου, πρωινή, δηλαδή μετά την ώρα έναρξης εργασίας των και μέχρι να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες και να αρχίσουν να δέχονται τους μαθητές, πριν την έναρξη των μαθημάτων, υπό την εποπτεία ενηλίκου (συνήθως δασκάλου).
   Μάλιστα, όπως μας εγνώρισαν οι ανωτέρω, ειδικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν ανοίγουν πριν την 08.00΄ ώρα καθημερινώς, ελλείψει ικανού αριθμού παιδιών, που να δικαιολογήσει την ενέργειά τους αυτή. Συνήθως τα παιδιά που αναγκάζονται να πηγαίνουν πριν την 07.00΄ ώρα είναι τα παιδιά των στρατιωτικών, καθόσον οι τελευταίοι, κατά τα αναλυτικώς ως ανωτέρω προαναφερθέντα, πρέπει να ευρίσκονται εντός των Μονάδων το αργότερο τη 07.00΄ ώρα.

Στο παρελθόν, το υπόψη πρόβλημα αντιμετωπιζόταν, από τα ίδια τα στελέχη, με την πρόσληψη προσώπου στο οποίο και είχε ανατεθεί το καθήκον της επιμέλειας από την έκτη (6η) πρωινή και της συνοδείας του/των ανηλίκου/κων τέκνου/ων προς τις σχολικές μονάδες, είτε με την εγγραφή των τέκνων σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Σήμερα, οι ανωτέρω στρατιωτικές οικογένειες, δεν μπορούν να σηκώσουν, πλέον, το οικονομικό βάρος καταβολής χρημάτων στο/α τρίτο/α αυτό/ά πρόσωπο/α με αποτέλεσμα το/τα τέκνο/α να παραμένει/ουν καθημερινά στην οικία χωρίς φύλαξη και ασφάλεια μέχρι την έναρξη των σχολείων, γεγονός που από μόνο του ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των τέκνων αυτών.

Με τη σχετική απόφαση θεσπίσθηκαν διευκολύνσεις στο στρατιωτικό προσωπικό με οικογενειακές υποχρεώσεις, ανακουφίζοντας τις στρατιωτικές οικογένειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα προβλήματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, και γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακρίνει, προτείνουμε και παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε, προς ανακούφιση και εξόδου των συναδέλφων (που προαναφέρθηκαν) από το τέλμα που ευρίσκονται την προσθήκη διάταξης στη σχετική (ζ) απόφαση, ως εξής: «Στο άρθρο 10 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139) απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: α. Το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου 1, με διαταγή του διοικητή της Μονάδας, προσέρχεται στη Μονάδα όπου υπηρετεί για ανάληψη υπηρεσίας καθημερινά μία (1) ώρα αργότερα, δηλαδή τη 08.00΄ ώρα, προκειμένου να συνοδεύει με ασφάλεια το/α ανήλικο/α τέκνο/α του στο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. β. Για τη χορήγηση της αδείας ο γονέας υποβάλλει κάθε χρόνο, άπαξ, στη Μονάδα του σχετική αίτηση, αναφέρο-ντας το γεγονός της αδυναμίας, ελλείψει ετέρου προσώπου, φύλαξης και συνο-δείας του/των τέκνου/ων του στο ανωτέρω ίδρυμα από τη 07.00΄ ώρα έως και τη 08.00΄ ώρα καθημερινώς».

H ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΣ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ